Digitale feltdata vejledninger og info

Velkommen

På dette site fremgår fællesregionale krav og vejledninger til håndtering af digitale feltdata, herunder vejledninger til GeoGIS.

Indholdet er lavet af medarbejdere ved regionerne. Formålet er at det skal være entydigt og forståeligt hvordan GeoGIS skal bruges til registrering af miljø-data for regionernes arbejde med jordforurening og råstoffer.

Målgruppen er regionens egne medarbejdere samt de rådgivere og laboratorier som arbejder med at levere GeoGIS data for regionerne.Vejledninger, sådan gør du, og hjælp til Geogis og håndtering af digitale feltdata hos regionerne.


Abonnér på Nyheder:


Du kan abonnere på blog-nyheder ved at udfylde formularen på siden http://eepurl.com/crKEeT (maks. en mail pr. dag)

Du kan abonnere på en oversigt over alle nye og ændrede sider (maks. en mail pr. dag) via udfyldelse af formularen på:

http://eepurl.com/cFBs61 

Seneste Blog Nyheder


Indlæg henvender sig til Rådgivere som laver niveuspecifik prøvetagning i Region Hovedstaden Konsekvenser Der skal vinges af i feltet "Niveauspecifik prøvetganing" i analyseprøvetabellen  Version GeoGIS2020 20.04.18 Feltet er kun synligt i denne version. Nyhed Der er blevet oprettet et nyt Boolsk felt i analyseprøvetabellen ved navn "Niveau specifik prøve?" (LevelSpecific). Region Hovedstaden vil gerne bede om at rådgiver udfylder dette felt, når prøvetagningen er niveauspecifik. Dvs.…
ARA rekvisitioner og udbakken
Efter henvendelse fra en bruger, vil vi gøre opmærksom på følgende i ARA: Når man bruger 'rekvirer' knappen i ARA for prøver som allerede findes i ARA udbakken, så bliver eksisterende pakker og bemærninger for samme prøver i udbakken erstattet med det nye valg. Eksempelvis: jeg har tilføjet PAH'er til en prøve, og den ligger klar i udbakken. image-2024-6-26_18-23-19.png Dernæst går jeg tilbage, og vælger flere prøver, heriblandt samme prøve som ovenstående,…
Kære rådgivere Den regionale GeoGIS gruppen er blevet opmærksom på, at det på de meget store sager (Collstrop, Kjægaard Plantage mv.), kan være næsten umuligt at bestille analysearbejde pga. dårlig performance. Dette er naturligvis et stort problem, som vi arbejder på at få løst. Inden der foreligger en permanent løsning, vil vi gerne give jer mulighed for at midlertidigt forbedre performance ved, at vi direkte i backend databasen dato begrænser analyseprøver, som bliver sendt til ARA. Dvs.…
Til rådgivernes behagelige orientering så er ALLE Eurofins jordpakker i Region Hovedstadens ARA (Stanlab) flyttet til en ny laboratorie kode. De findes nu KUN under laboratoriet "Eurofins Miljø A/S, Aabybro". Dvs. at alle der skal bestille jordpakker hos Eurofins, skal opdatere Stanlab kontrakter (ARA-Indstillinger). Fremover skal jord analyseprøver, der skal sendes til Eurofins, derfor oprettes med dette Aabybro laboratorium.…
Rådgiverne skal være opmærksomme på, at i GG20 v.20.04.17, og måske også i tidligere versioner, bliver prøver ikke aggregeret, hvis de ikke har udfyldt Aktionsfeltet, når programmet "Aggreger Analyseværdier" køres. Det betyder også, at parametre som indberettes af lab i en anden enhed end GG20 standard parameter enheden, heller ikke bliver omregnet. F.eks. indberetter lab PFAS stofferne i ng/l, mens GG20 grænseværdier og standardenheder for disse er i µg/l.…
Lidt forskellig information i relation til prøvetagning, ARA og ALS laboratoriet: PID-resultater fra ALS ALS vil fremover sende excelark med PID resultater selvom der er bestilt andre pakker på prøver Uddybning: Vores rammeaftale tilsiger at laboratoriet skal samle og afrapportere samlet hvad der er bestilt på en lokalitet og medie. Dette er uhensigtmæssigt for PID, hvor man gerne vil have resultaterne dagen efter,…
Der er lagt en ny GeoGIS2020 version 20.04.17 til download på Rambølls GeoGIS2020 download side https://geogis2020.ramboll.dk/Download. Denne version giver mulighed for at brugeren selv kan downloade Stanlab rekvisitioner for enten et konkret projekt eller hele databasen til GeoGIS2020. Dvs. når brugeren har sendt rekvisitioner til Stanlab via ARA, kan man i GeoGIS2020 efterfølgende importere disse fra Stanlab, så man kan se hvilke konkrete punkter/prøver der er bestilt hvilke analysepakker på.…
ARA statusmails opdateret
Servicen der dagligt sender en statusmail for bestillinger via ARA er blevet opdateret . Den indeholder nu status på de enkelte rekvisitioner. Desuden er tilføjet PID resultat på oversigten, og prøverne står sorteret efter prøvested og prøvedybde (hvis ellers dybde er angivet i prøvenummeret) Dagsmail, indeholder kun de prøver hvor der er sket opdatering i bestillingerne seneste døgn. Ugemail (udsendes hver mandag kl 1.00) indeholder overblik over samtlige prøver fra seneste 30 dage.…
Der er udviklet funktionalitet til at indlæse rekvisitions data fra Stanlab til GeoGIS2020. Pt. er det kun Region Hovedstaden som får læst rekvisitioner ind dagligt. Der indlæses/opdateres alle endnu ikke afrapporterede rekvisitioner for de seneste 3 måneder . Det er hensigten, at brugerne selv skal kunne indlæse rekvisitioner på et projekt via en GeoGIS2020 import. Men i skrivende stund er der et IT teknisk problem med login i Stanlab fra GeoGIS2020 brugerfladen. Men Rambøll har varslet,…
Til orientering fortæller Eurofins, at de har oprettet alle de forskellige varianter af leveringsbetingelser på alle analysepakker i Stanlab, uanset om leveringsbetingelsen reelt er gyldig for pakken. Dvs. bestiller skal selv være opmærksom på om den leveringsbetingelse, der ønskes anvendt på en given pakke, giver mening. Eksempelvis er levering af resultater på orsa rør til næste morgen kl. 9 ikke er en reel leveringsbetingelse.…
ALS opdaterer analysepakkerne de udstiller til brug i ARA i weekenden. Leveringstider og hastekoder bliver tilføjet pakkerne. Alle ARA brugere skal derfor huske på mandag (d. 29-4-2024) at hente friske analysepakker fra laboratoriet til ARA. Det gøres via indstillinger: image-2024-4-25_15-29-47.png image-2024-4-25_15-30-22.png Desværre bliver pakkenavnene ikke opdateret så de matche med navnene i tilbudslisten. Dette kommer først senere. Husk også at ARA er opdateres i weekenden,…
Til alle ARA brugere: Der releases ny version af ARA søndag d. 28. april kl 13. Når der kommer ny ARA version, bliver ordresiden (udbakken) ryddet. Det vil sige, de rekvisitioner man endnu ikke har afsendt til laboratoriet. Derfor sørg for at der ikke ligger rekvisitioner til afsendelse i udbakken søndag. Vær OBS på at der i den nye ARA version sker ændringer mht 'haste-levering' og med bemærkning til laboratoriet.…
Kære rådgivere På baggrund af de individuelle møder med rådgiverne om anvendelse af ARA, kommer her en opsamling på møderne: Formålet med møderne var at få indsigt i rådgivernes erfaringer fra de første måneders anvendelse af ARA og gøre os i den fællesregionale gruppe omkring ARA og GeoGIS klog på hvor vi skal fokusere på at forbedre og udbygge med nye features. Der har været holdt møder med: WSP, Nordiq, Niras, Rambøll, DMR, Geo, DGE,…
Nye PFAS stoffer
Miljøstyrelsen har lavet markant om i alt hvad der har med PFAS at gøre i Parameterlisten og dermed også i stancode stofkodelisten Sc1008. Overordnet ser følgende sket: Der er lukket en række PFAS koder, oprettet en masse nye, ændret navne samt ændret sum grupper. Årsagen til ændringerne hænger sammen med at Miljøstyrelsen har valgt at opdette 'lineær' og 'lineær og forgrenet' som separate PFAS parametre.  Da laboratorierne bruger disse nye data,…
Alle der tager vandprøver til analyse ved Agrolab skal være opmærksom på, at Agrolab påsætter en (unik) stregkode pr. prøveflaske som er reserveret til internt brug og ikke må scannes eller overklistres. Man skal derfor enten: Påsætte udleverede labels fra Agrolab på alle flasker der tilhører samme prøve. eller Påsætte egne printede labels på alle flasker der tilhører samme prøve. I begge tilfælde er det denne label der scannes én gang i ARA og således er identifikation af prøven.

Anbefalede sider


Senest opdaterede sider