Digitale feltdata vejledninger - offentlig

Velkommen

På dette site fremgår fællesregionale krav og vejledninger til håndtering af digitale feltdata, herunder vejledninger til GeoGIS.

Indholdet er lavet af medarbejdere ved regionerne. Formålet er at det skal være entydigt og forståeligt hvordan GeoGIS skal bruges til registrering af miljø-data for regionernes arbejde med jordforurening og råstoffer.

Målgruppen er regionens egne medarbejdere samt de rådgivere og laboratorier som arbejder med at levere GeoGIS data for regionerne.Vejledninger, sådan gør du, og hjælp til Geogis og håndtering af digitale feltdata hos regionerne.


Abonnér på Nyheder:


Du kan abonnere på blog-nyheder ved at udfylde formularen på siden http://eepurl.com/crKEeT (maks. en mail pr. dag)

Du kan abonnere på en oversigt over alle nye og ændrede sider (maks. en mail pr. dag) via udfyldelse af formularen på:

http://eepurl.com/cFBs61 

Seneste Blog Nyheder


Kære rådgivere Som aftalt på GeoGIS-webinaret den 23. august 2022 kommer der hermed en opfølgning på emnet 'geologiske syntakster'. Der er et ønske fra DMR om at implementere en række geologiske forkortelser til jordprøvebeskrivelserne. DMR har arbejdet med koderne i vedhæftede dokument gennem en årrække og ønsker at regionerne får dem implementere af Rambøll i GeoGIS2020-seed-databasen eller i den enkelte regions driftsdatabase.…
Kære rådgivere Det er besluttet at alle rådgivere som arbejder for Region Hovedstaden, kan få lov til at downloade en dagligt opdateret bacpac fil med Region Hovedstadens GeoGIS2020 database. Rådgiver kan bruge geologiske og hydrogeologiske data i databasen til alle typer undersøgelser. Dvs. ikke nødvendigvis kun for Region Hovedstaden.  Det understreges, at ovennævnte ikke gælder analyse kemiske data i databasen! Disse må i skrivende stund først bruges, når data er frigivet i Jupiter.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som opretter nye projekter i GeoGIS og synkroniserer stam- og fasedata fra JAR til GeoGIS. Version GeoGIS2020 Efter 20.03.84 Nyhed I senest udgivne version af GeoGIS (Stancode baseret), opstår der en fejl "Kodesystem matcher ikke", hvis man opretter et nyt projekt og herefter forsøger at synkronisere stam- og fasedata fra JAR  –> GeoGIS. Dette kan pt. rettes ved at gøre følgende: 1) opret projektnummeret (og intet andet) 2) åbn sidebaren yderst til højre,…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som har udtrækker data fra GeoGIS til brug i undersøgelsesrapporter Version GeoGIS2020 efter 20.03.72 Nyhed Excelarket der kan anvendes til at formatere udtræk af analysedata til brug i undersøgelsesrapporter er blevet opdateret til at anvende stancode (som nu anvendes i regionernes GeoGIS i stedet for standat koder). Desuden er PFAS stoffer tilføjet til Grundvands-arket.…
Kære rådgivere Regionerne og Rambøll er nu så langt i deres test af Standat til Stancode konverteringen, at vi tager vores GeoGIS2020 produktion offline, så vi kan begynde at lave konverteringen i produktionen. Derfor tager ALLE regioner deres produktion offline i morgen tidlig tirsdag d. 1. februar kl. 8:00. Selve konverteringen tager ikke nødvendigvis så lang tid. Men der er en række andre ting, der også skal være styr på omkring GeoGIS2020, og derfor tager dette arbejde nogle dage.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som arbejder med regionernes GeoGIS2020 Konsekvenser Der kan ikke arbejdes i regionernes GeoGIS2020 produktionsdatabaser i uge 5 og 6. Rådgivere skal opdatere GeoGIS programmet og konvertere evt. lokale databaser til Stancode før der igen må arbejdes på regionernes databaser. Version GeoGIS2020 En senere version end 20.03.75. Versionsnummer ukendt pt. Standat kodelisterne lukkes pr. 1. februar 2022 og overgår i stedet til Stancode listerne.…
Kære rådgivere Regionerne går med tanker om at bede rådgiverne om at indberette alle boringer inkl. boringsindretning og geologisk beskrivelse af jordprøver (men IKKE kemi) 4 gange årligt til Jupiter. Dvs., at man 4 gange årligt søger alle "egne" boringer etableret i de foregående 3 måneder frem i regionens GeoGIS2020 produktion, og synkronisere disse konkrete datatyper til Jupiter. Baggrunden for ønsket er, at der er en stor efterspørgsel på vores data ude i samfundet.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som har indlæst ALS Standat filer i regionernes GeoGIS2020 de seneste par år Konsekvenser Der kan være opstået dublet analyseprøver i regionernes GeoGIS2020 databaser Version GeoGIS2020 Før 20.03.74 Nyhed Region Hovedstaden er blevet opmærksom på, at der er oprettet mange dublet analyseprøver i GeoGIS2020 siden ALS overtog analysearbejdet fra Eurofins. Det skyldes, at ALS har brugt nogle lidt andre Standat felter end Eurofins i deres Standat filer.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som indlæser punkt data i regionernes GeoGIS2020 Konsekvenser Der må ikke anvendes koordinat metoden G i regionernes GeoGIS2020 databaser Version GeoGIS2020 Ikke relevant Nyhed Regionerne ønsker ikke, at koordinat metoden "Målt med GPS (G)" anvendes til nogen form for punkter i GeoGIS2020. Det skyldes, at GPS ikke siger noget definitivt om hvordan punktet er indmålt. Det kan i princippet være en placering samlet op med en smartphone,…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som indlæser punkter i Region Hovedstadens GeoGIS2020 Konsekvenser Der vælges en lokalt oprettet koordinat metode - "Målebånd og efterfølg. digitalisering på kort (RH kode)", når punkt koordinater er oprettet ved at måle med målebånd og efterfølgende digitalisere fra kort. Version GeoGIS2020 Signeret GeoGIS2020 med højere versionsnummer end  20.03.68. Skulle blive lagt ud i uge 44.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som arbejder med indlæsning af gamle analoge analysedata i GeoGIS. Konsekvenser Det skulle blive lettere at indtaste gamle analysedata med denne metode. Nyhed Region Midt har oprettet en lang række skabeloner på analysegrupper der kan benyttes i GeoGIS til at lette indtastning af analoge analysedata. Regionerne har efterfølgende indlæst disse skabeloner i deres respektive GeoGIS-prod.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som arbejder med indlæsning af standatfiler og overførsel af data til jupiter. Konsekvenser Der kan fortsat anvendelse indlæsning af standat-filer også for 'nye' stoffer og analysemetoder som laboratorierne tager i brug, frem til 1. februar 2022.  Nyhed Standat er udfaset pr 1. september 2021, hvilket betyder at der ikke kan oprettes nye koder i standat.…
Indlæg henvender sig til Rådgivere som indberetter data til Jupiter eller slår Jupiter data op i GeoGIS2020 brugerfladen Konsekvenser Fra den 8/9-2021 vil det ikke være muligt at overføre data til Jupiter med en GG20 version lagt ud før denne dato. Version GeoGIS2020 Version lagt ud d. 8/9-2021 (check installations noterne på den seneste version) Nyhed Den 7/9-2021 udløber et sikkerhedscertifikat til Jupiter. Det betyder at GEUS skal oprette et nyt certifikat,…
Regionerne holder GeoGIS2020 webinar d. 7.september. Hvis i (rådgivere eller regions sagsbehandlere) har ønsker til noget, vi skal gå igennem, så skriv da til Joachim Mahrt på jokma@regionh.dk. mailto:jokma@regionh.dk. Det kan være både funktionalitet i brugerfladen eller mere generelle emner, eller hvad i nu har brug for at drøfte med regionerne. Webinar Trello side: https://trello.com/b/KF65sae4/emner-til-webinar-geogis https://trello.…
Indlæg henvender sig til Alle som søger efter projekter/lokaliteter i GeoGIS2020 projektvinduet Konsekvenser Projektvinduet i GeoGIS2020 er blevet begrænset til kun at vise de første 5000 poster som standard. Da søgefunktionen (1) kun kigger i de 5000 poster, kan man komme ud for, at GeoGIS ikke kan finde det projekt/lokalitet man leder efter.  image2021-8-10_11-7-50.…

Anbefalede sider