Arbejdsværktøj til Pesticidanalyser (excel) og udtræk fra GeoGIS til værktøjet

Det er nu muligt at bruge data fra Geogis i Arbejdsværktøj til Pesticidanalyser


Version 1 er udviklet af Region Midtjylland i samarbejde med NIRAS
Version 2 er udviklet af Region Syddanmark i samarbejde med NIRAS
Værktøjet vedligeholdes af Region Syddanmark

Introduktion

Arbejdsværktøj til Pesticidanalyser er et excel-værktøj, der gør det nemt at få overblik over indhold af pesticider og metabolitter i vandprøver for en sag. 

Inputdata er udtræk fra GeoGIS og værktøjet kan håndtere alle regionernes tidligere og nuværende analysepakker.


I det følgende beskrives hvordan data eksporteres fra Geogis og indsættes i værktøjet. På sigt vil der også komme en vejledning til funktionerne i værktøjet, men i første omgang henvises til faneblad "Vejledning" i værktøjet. Link til værktøj og opsætningsfil findes til højre.

Vejledning i eksport fra GeoGIS til værktøjet

Grundlæggende gøres der brug af GeoGIS pivot funktion (som er mere detaljeret beskrevet på siden Data rapporter til Rådgiver rapporter)

Forudsætninger

 • Geogis er sat op med adgang til den respektive regionen geogis database
 • Geogis er opdateret med stancode-parametre samt at alle stofparametrene der skal tælles med som pesticider er tilknyttet stofgruppen pesticider. Alternativt kan man vælge alle stoffer.
 • Filen Pesticidværktøj-V2.PivotXml er hentet ned og gemt i Geogis'es Def mappe (mappen findes her: C:\Program Files (x86)\GeoGIS2020\Def eller i Region Midt : H:\GEOGISdata_A\Def). 

Instruks

 • Hent opsætningsfilen som anvist i 'forudsætninger' afsnittet hvis ikke det allerede er gjort.
 • Åbn GeoGIS, vælg database og søg det ønskede projekt frem. (for generel hjælp til navigation og søgning se GeoGIS2020 intro til navigering, søgning og boreprofil)
 • I menuen 'Hjælpeværktøjer' (1) vælges 'Søg' i afsnittet 'geogis funktioner' (2):

Nu fremkommer en formular til udtræk af data.

 • Udfyld formularen som anvist herunder:
 • Man kan med fordel udlade at udfylde Analysegruppe og derved vælge alle stoffer.

Evt. kan der afgrænses til bestemt boring, punkttype, projektfase eller datointerval. 

 • Tryk på 'Udfør' knappen og 'Exit' knappen i ovenstående formular, og en pivot tabel fremkommer med resultater.

Opsætning af dannet pivottabel

Nu skal pivottabellen opsættes med de rette kolonner mv. Det kan gøres ved at indlæse en opsætningsfil (se i afsnittet 'forudsætninger'):

 • Vælg menupunktet Formular design (1) og dernæst på Pivot knappen (2) 


Nu indlæses opsætningsfilen :


Tryk dernæst på 'udfør' knappen:.


Man kan tilpasse pivot opsætning hvis man ønsker særlige udtræk. F.eks. hvis man ønsker at få udtrukket maks værdien for et indtag hvor der er taget flere prøver over en længere periode. Det gøres ved at fjerne 'prøvedato' og 'prøvenr' fra kolonneafsnittet.

Vær dog opmærksom på at sådanne tilpasninger kan have betydning for hvordan data bliver håndteres i pesticidanalyseværktøjet.


Eksport til Excel

Pivotabellen skal nu eksporteres til Excel.

 • Tryk på menuen 'Formular' (1) og klik på excel-eksport knappen (2):
 • I formularen der fremkommer angives filnavn (3) og der sættes flueben som anvist herunder
 • Tryk på Eksporter (4), og excel filen vil blive dannet

Det dannede excelark vil se ud som nedenstående (her er valgt alle analyser):

Til pesticidanalyseværktøjet

Nu skal data fra excel-arket over i pesticidanalyseværktøjet

 • vælg hele arket ved at klikke på feltet i øverste venstre hjørne af arket:

 • højreklik og vælg 'kopier':

 • Åbn Pesticidanalyseværktøjet
 • Vælg dernæst arket "Udtræk fra GeoGIS"
 • Vælg hele arket ved at klikke i øverste venstre hjørne af arket:

 • Vælg startside-menuen (1) og klik på 'sæt ind' (2):


Vejledning til Arbejdsværktøj til Pesticidanalyser

Vejledning findes i arket "Vejledning" i Arbejdsværktøj til Pesticider.

Hvordan bruger du værktøjet?

Arket ”Færdig tabel” indeholder en række knapper med funktioner, som du skal bruge for at få vist dine data. I det følgende gennemgår vi nogle af funktionerne.

Opdatering af arket "Færdig tabel" med nye data fra GeoGIS

1:Data fra GeoGIS indsættes i fanen "Udtræk fra GeoGIS"

OBS: der skal være en fane der hedder "Udtræk fra GeoGIS"


2:Data indlæses på fanen "Færdig tabel" ved at trykke på den øverste knap til højre [1]:

Dette kan tage flere minutter 

FIGUR mangler her

Filtrering af data

3:Ved at aktiverer knappen "Vis/Skjul rækker, der kun indeholder "i.a."eller værdier <0,2" [2], skjules alle rækker/stoffer, som ikke er analyseret eller påvist men en maksimal detektionsgrænse på 0,2


4:Ved at deaktiverer knappen "Vis/Skjul rækker, der kun indeholder "i.a."eller værdier <0,2" [2], vises alle stoffer igen.


5:Er der prøver/analyser (kolonner), som ikke ønskes med på visning/print, kan disse fjernes ved at fjerne krydset i rækken "x": Med på Print [3].

FIGUR mangler her


Prøver/analyser (kolonner) skjules nu ved at aktiverer Knappen [4].


6:Er der stofgrupper eller enkelt stoffer (rækker), som ikke ønskes med på visning/print, kan disse fjernes ved at fjerne krydset i kolonnen "x": Med på Print [5].
Denne kolonnen kan vær skjult, vises ved at aktivere knappen ""Med på print" [10] (se punkt 8) til venstre i værktøjet.  

Stofgrupper eller enkelt stoffer (rækker) skjules nu ved at aktiverer Knappen [6].

FIGUR mangler her


Hvis et stof er fjernet fra visning/print, er det tillig fjernet fra "Sum, udvalgte" nederste i værktøjet, se punkt 7.

Alle stoffer kan vælges eller fravælges med knapperne [8] og [9].

Summer i værktøjet

7:Der er 3 summer i værktøjet:

FIGUR mangler her


Række 384 er overført fra GeoGIS

Række 385 er summen af de overførte analyseværdier

Række 386 er summen af stoffet som er udvalgt til visning/print jf. punkt. 6


Visning af stamoplysninger

8:Der ligger er række oplysninger om de enkelte stoffer som kan vises /skjules med følgende knapper:

FIGUR mangler her

Supplerende info

Benævnelserne H,I med mere
HHerbicid
IInsekticid
FFungicid (svampemiddel)
BBejsemidler
VVæksthæmmer


AkAktivstof
MeMetabolit, det kan være et nedbrydningsprodukt eller urenhed.
UrUrenhed


DubletVisse stoffer foreligger i statistikken i forskellige, modificerede forbindelser. Der er tale dublet, hvor det pågældende stof kan stamme fra flere moderstoffer/aktivstoffer. 
PPDBPesticide Properties DataBase. Det er ikke ajourført for alle stofferne, men kan være en god vej til at fremsøge mere viden om stofferne.


SalgstalGenerelt om salgstal. Når der angivet at sidste salgstal er 2020 (eller 2020+), så kan det givne pesticid godt være i handlen efter 2020. Vi har pr. marts 2022 kun salgstal fra MST til og med 2020.


For yderligere forklaring af stofoplysninger, som Type, Dubletter, Salg, Afgrøder og Brancher henvises til

Redegørelse for projektet Nye pesticidanalysepakker 2018

A. Christensen (Region Midt), N.L.S. Christensen (Region Sjælland), L. Fomsgaard (Region Sjælland), T. Svendsen (Region Syd), J.B. Simensen (Region Nord), S. Marcher (Miljøstyrelsen), A.R. Johnsen (GEUS) Redegørelse for projektet "Nye pesticidanalysepakker 2018", 18/3/2019

Links

Arbejdsværktøj til Pesticidanalyser (excel) version 2.1

Arbejdsværktøj_Pesticidanalyser_v02.X.xlsm

Bemærk: Gem værktøjet lokalt og start det op der fra. Det indeholder er program, der ellers ikke virker optimalt.

Opsætningsfil

- Pesticidværktøj-V2.PivotXml


Nyt i version 2.1

 • Salgstal opdateret til frem til 2020
 • Der er justeret på nogle stancoder og standat, da de var sammenfaldende
 • Der er rettet på nogle gamle pakker
 • Der er rettet på nogle recemater (isomere forbindelser, der ikke kan adskilles ved analysemetoder)